งานพิมพ์ และงานบริการ

 

ลูกค้าสามารถดูผลงานที่ผ่านมาของโรงพิมพ์ วัชรินทร์ พี.พี. ได้ที่นี่ : ผลงานที่ผ่านมา

Magazines

 • นิตยสารรายเดือน / รายปักษ์
 • นิตยสารประชาสัมพันธ์องค์กร
 • วารสารลูกค้าสัมพันธ์

ใช้เพื่อการขาย  การประชาสัมพันธ์  โฆษณา  ส่วนใหญ่จะพิมพ์ 4 สีทั้งเล่มเพื่อความสวยงาม  อาจจะมีบ้างที่แทรกหน้าขาวดำในส่วนที่ไม่มีรูปภาพประกอบ  ขนาดหนังสือที่นิยมได้แก่ A4 / 18.5 x 26 cm  แต่ทั้งนี้ขนาดอาจจะแปรเปลี่ยนไปได้ตามความต้องการ  ทางโรงพิมพ์วัชรินทร์ พี.พี. แนะนำให้ลองปรึกษากับทางดูก่อนนะครับ  ทางโรงพิมพ์จะช่วยจัดขนาดให้ลงตัว  ประหยัดค่าใช้จ่ายให้สูงสุดครับ  กระดาษที่พิมพ์ส่วนใหญ่จะเป็นกระดาษอาร์ตมัน  อาร์ตด้าน  หรือกระดาษปอนด์  ความหนาไล่ตั้งแต่ 85 -160 แกรมแล้วแต่ลักษณะงานครับ

Pocketbooks

 • หนังสือพ็อคเก็ตบุ๊คส์
 • เรื่องสั้น  วรรณกรรม
 • หนังสืออ้างอิง
 • หนังสือการ์ตูน

ใช้เพื่อการอ่านต่อเนื่อง  ส่วนใหญ่จะพิมพ์สีเดียว (ขาวดำ)  หรือ  ถ้าเป็นลักษณะกึ่งหนังสือกึ่งแมกกาซีน  จะพิมพ์ 4 สี  เพราะมีรูปประกอบเยอะ  ขนาดหนังสือที่นิยมได้แก่ 18.5 x 26 cm / A5 / 13 x 18.5 cm ครับ  นิยมพิมพ์บนกระดาษถนอมสายตาหรือเทียบเท่า  เพราะเน้นการอ่านระยะยาว  แต่เจ้าของงานอาจจะเปลี่ยนเป็นกระดาษชนิดอื่น ๆ ตามความต้องการได้ครับ

Textbooks

 • หนังสือเรียน  แบบฝึกหัด
 • ตำราเฉพาะทาง  วิศวกรรม / การแพทย์ / คอมพิวเตอร์
 • คู่มือกวดวิชา
 • คู่มือแนะแนวทางวิชาการ

ใช้สำหรับการเรียนการศึกษาเป็นหลัก  ส่วนใหญ่จะพิมพ์สีเดียวสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  แต่อาจจะมีการพิมพ์สี่สีบ้างสำหรับตำราชั้นสูง ๆ ขึ้นไปเช่นตำราทางการแพทย์ ฯลฯ  ขนาดหนังสือที่นิยมได้แก่ขนาด A4 / 18.5 x 26 cm   หนังสือขนาด A5 เหมาะกับการอ่านเพียงอย่างเดียว  ถ้าจะต้องมีการจดบันทึกด้วยอาจจะไม่ค่อยเหมาะนัก  กระดาษที่ใช้โดยมากจะเป็นกระดาษปอนด์ 70-80 แกรม หรือกระดาษถนอมสายตา 65 – 75 แกรม

สิ่งพิมพ์ส่งเสริมการขาย

 • หนังสือแนะนำสินค้าและการบริการ
 • โบรชัวร์ / แผ่นพับ
 • แคทตาล็อกสินค้า
 • ใบปลิว / โปสเตอร์

เป็นหัวใจหลักในการผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามเป้า  ใช้เพื่อส่งเสริมการขายทั้งทางตรงและทางอ้อม  ส่วนใหญ่จะพิมพ์ 4 สีทั้งหมด  ขนาดที่นิยมแล้วแต่ประเภทของสิ่งพิมพ์  เช่น โบรชัวร์  อาจจะเป็น A4 2 พับ 3 ตอน  แคทตาล็อกสินค้า  หรือหนังสือแนะนำสินค้าและการบริการ  อาจจะทำเป็นรูปเล่มหนังสือ เป็นต้น

สิ่งพิมพ์สำหรับบริษัท

 • หนังสือแนะนำบริษัท (Company Profile)
 • รายงานประจำปี
 • คู่มือการสัมมนาอบรม
 • แฟ้มเอกสาร
 • กระดาษหัวจดหมาย
 • บิลใบเสร็จ (ไม่ใช่กระดาษต่อเนื่อง)

เป็นสิ่งพิมพ์สำหรับบริษัทห้างร้านทั่วไปทุกองค์กร  เช่น หนังสือแนะนำตัวของบริษัท (Company Profile) ที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมา  รวมถึงผลงานที่ผ่านมาของบริษัท  อาจจะพิมพ์ควบคู่ไปกับแฟ้มเอกสาร  ที่สามารถแทรกเอกสารและนามบัตรเข้าไปด้วยกัน  รายงานประจำปี  คู่มือพนักงาน บิลใบเสร็จ ฯลฯ อีกมากมาย  รวมไปถึงวารสารที่แจกจ่ายให้ลูกค้าหรือสมาชิก  เพื่อกระจายข่าวสารของบริษัทอีกด้วย

สิ่งพิมพ์สำหรับสถาบันการศึกษา

 • วารสารโรงเรียน / มหาวิทยาลัย
 • คู่มือนักศึกษา / ระเบียบการแนะแนว
 • คู่มือกิจกรรม
 • หนังสือรุ่น

สำหรับการใช้งานภายในสถาบันการศึกษา  เช่น  วารสารประจำสถาบัน  คู่มือกิจกรรม  หนังสือรุ่น ฯลฯ การพิมพ์มีตั้งแต่ 1 สี ถึง 4 สี  ขนาดและกระดาษต่าง ๆ กันไปตามแต่ลักษณะงาน  ส่วนงานหนังสือรุ่นส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือปกแข็งหุ้มจัวปัง  ขนาด A4 ทั้งแนวตั้งและแนวนอน  ขนาด A5 ขนาด 10 x 10 นิ้วครับ