เกี่ยวกับโรงพิมพ์วัชรินทร์ พี.พี. – About US

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2512 ดำเนินการผลิตและพิมพ์งาน ภายใต้นโยบายที่มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า เรารับบริการงานพิมพ์ต่าง ๆ ด้วยคุณภาพมาตรฐานในราคาที่เหมาะสม ด้วยประสบการณ์ด้านการพิมพ์ยาวนานกว่า 40 ปี  ทำให้เรามีลูกค้าในสถาบันการศึกษา สำนักพิมพ์ เอเยนซี่ หน่วยงานทั้งภาครัฐ  และเอกชนมากมาย โรงพิมพ์วัชรินทร์ พี.พี. เป็นมืออาชีพในการผลิตสิ่งพิมพ์  เลือกและแนะนำสิ่งที่เหมาะสมที่สุดให้แก่ลูกค้า ทั้งในด้านราคา คุณภาพ รวมถึงการใช้งาน บรรจุหีบห่อ ไปถึงการจัดส่ง เราจึงไม่ใช่แค่โรงพิมพ์ แต่เรายังเป็นที่ปรึกษาด้านสื่อสิ่งพิมพ์แก่ลูกค้าอีกด้วย

คุณภาพ

aboutus_01

เป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทยึดถือเป็นหลักในการทำงานตลอดมา เพราะเราสั่งสมประสบการณ์มายาวนานจึงเข้าใจว่าจะต้องทำอย่างไรถึงจะได้งานที่ดี มีการสุ่มตรวจงานเป็นระยะในทุก ๆ ขั้นตอนของการผลิต เพื่องานที่ผลิตออกมานั้นมีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โรงพิมพ์วัชรินทร์ พี.พี. พร้อมที่จะเป็นผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ให้กับทุกธุรกิจในประเทศไทย ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยและความชำนาญในงานพิมพ์อย่างแท้จริง

บริการ

aboutus_02

เราเข้าใจดีกว่ากระบวนการพิมพ์ มีขั้นตอนที่ซับซ้อนหลายขั้นตอน การบริการที่ดีเท่านั้นที่จะช่วยแบ่งเบาภาระ ลดความยุ่งยากของลูกค้าได้ ความช่วยเหลือง่าย ๆ เช่น การขอเลข ISBN การทำ Barcode ช่วยเหลือประสานงานด้านไฟล์ต้นฉบับ การออกแบบ ไปจนถึงการจัดส่งสินค้า ณ คลังสินค้า 7-11 หรือซีเอ็ด หรือจุดหมายอื่น ๆ ทั่วประเทศ สร้างความประทับใจให้ลูกค้าของเรามานาน การติดต่อประสานงานก็สามารถทำได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว

ความคุ้มค่า

aboutus_03

เราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ลูกค้าทุกคนต้องการ แท้จริงแล้วคือความคุ้มค่า การทำงานของเราจึงมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบงานที่มีคุณภาพ และการบริการที่ดีที่สุดในงบประมาณที่ลูกค้าตั้งไว้ มองการเป็นคู่ค้าที่ดีในระยะยาวมากกว่ากำไรเพียงระยะสั้น ท่านจึงมั่นใจได้ว่า สิ่งที่โรงพิมพ์วัชรินทร์ พี.พี. นำเสนอ ได้ผ่านการพิจารณามาอย่างดี เพื่อความคุ้มค่าของลูกค้าทุกคน

ข้อมูลจำเพาะ

** ข้อมูลบางส่วนที่เก็บภายในปี 2015

0 เล่ม
พิมพ์หนังสือออกไปแล้วมากกว่า 1.2 ล้านเล่ม
0 ฉบับ
พิมพ์นิตยสารออกไปมากกว่า 1.7 แสนฉบับ
0 แผ่น
พิมพ์แผ่นพับ โบรชัวร์ออกไปมากกว่า 5.3 ล้านแผ่น
0 บริษัท
ให้บริการบริษัทต่าง ๆ กว่า 141 บริษัท
0 จังหวัด
ส่งสินค้าออกไปกว่า 16 จังหวัดทั่วประเทศ

ลูกค้าบางส่วนของโรงพิมพ์