Download

Template นี้จัดทำโดยโรงพิมพ์วัชรินทร์ พี.พี.  มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าของทางโรงพิมพ์เท่านั้นนะคะ  เป็น Template ที่ตั้ง guide สำหรับ size งานพิมพ์ขนาดต่าง ๆ เอาไว้แล้ว  รวมถึง Profile สี  และ Resolution ที่เหมาะสมสำหรับงานพิมพ์  จุดประสงค์เพื่อลดความผิดพลาดเบื้องต้นที่โรงพิมพ์พบบ่อยเมื่อได้รับ Artwork จากลูกค้า  แต่สำหรับนักออกแบบท่านในที่มีประสบการณ์ในการออกแบบมาอยู่แล้ว  ก็ไม่มีความจำเป็นในการใช้งาน Template เหล่านี้ค่ะ

Illustrator Template

Photoshop Template

InDesign Template

  • Coming Soon.