เตรียมไฟล์อย่างไรถึงจะเหมาะกับงานพิมพ์

 

Recent Posts

สำหรับลูกค้าที่ต้องการจะออกแบบงานพิมพ์เอง  แต่ไม่มีประสบการณ์ด้านการออกแบบส่งโรงพิมพ์  ทางโรงพิมพ์วัชรินทร์ พี.พี. มีข้อแนะนำสำหรับนักออกแบบมือใหม่เล็กน้อยนะครับ  ปัญหาที่โรงพิมพ์พบบ่อยมากที่สุดปัญหาหนึ่งก็คือ  นักออกแบบไม่ได้ออกแบบมาตามมาตรฐานของการออกแบบงานพิมพ์  ไม่ได้เผื่อตัดตก  ไม่ได้ใช้ Resolution หรือ profile สีที่เหมาะสม  ใช้รูปภาพประกอบคุณภาพต่ำเกินไป  ตั้ง size งานไม่ได้ขนาด ไม่ได้แนบฟอนต์หรือรูปภาพ (Links) มากับไฟล์งาน  ใช้โปรแกรมผิดประเภท ฯลฯ  โรงพิมพ์จึงได้สร้าง Template เบื้องต้นสำหรับการออกแบบมาไว้ให้ใช้กันฟรี ๆ ดาวโหลดได้ที่นี่ครับ

คำแนะนำสำหรับการเตรียมไฟล์ให้เหมาะสมกับการพิมพ์  ทางโรงพิมพ์วัชรินทร์ พี.พี. มีข้อแนะนำดังนี้ครับ

1. นักออกแบบควรจะใช้โปรแกรมออกแบบให้ตรงตามประเภทของงานก่อนตั้งแต่ต้น  เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียคุณภาพของงาน  การใช้โปรแกรมผิดประเภท นอกจากจะไม่ได้งานตามที่ควรจะเป็นแล้ว  ยังทำให้เกิดความยุ่งยากเมื่อเข้าสู่ขั้นตอนการพิมพ์

  • Photoshop เหมาะสำหรับงานออกแบบทั่วไป โปสเตอร์ โบรชัวร์ ออกแบบหน้าปกหนังสือ  งาน Ads เป็นชิ้น ๆ มีเพียง 1-2 หน้า งานที่เน้นไปที่การทำงานเกี่ยวกับภาพเป็นหลัก  ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอล  หรือภาพที่ได้มาจาก Photostock   เป็นโปรแกรมตั้งต้นสำหรับจัดการกราฟฟิค  เพื่อนำไปใช้กับโปรแกรมอื่น ๆ ไม่เหมาะกับการนำมาออกแบบหนังสือเป็นเล่มโดยตรง ถึงแม้ว่าจะทำได้ก็ตาม
  • Illustrator เหมาะสำหรับงานออกแบบทั่วไป  ไม่ว่าจะเป็น โปสเตอร์ โบรชัวร์ หน้าปกหนังสือ กล่องผลิตภัณฑ์ ฯลฯ  การทำงานส่วนใหญ่จะทำใน Illustrator เป็นหลัก  ทางโรงพิมพ์แนะนำให้ตกแต่งภาพให้เสร็จเรียบร้อยใน Photoshop เสร็จแล้วค่อยนำภาพเข้ามาใช้ (Place) ใน Illustrator อีกทีหนึ่ง
  • InDesign เหมาะสำหรับการออกแบบงานหนังสือที่เป็นลักษณะเล่ม ๆ มีหลาย ๆ หน้า  ลักษณะการใช้งานจะเป็นในลักษณะ “จัดหน้าหนังสือ” มากกว่า “ออกแบบกราฟฟิค”  ภาพและกราฟฟิคที่ใช้มักจะตกแต่งแล้วเสร็จมาจาก Photoshop/Illustrator แล้วค่อยนำมาวางใน InDesign เพื่อจัดรูปเล่มหนังสืออีกต่อหนึ่ง

2. กำหนดขนาดของงานให้เรียบร้อยก่อนลงมือทำ Artwork  ลูกค้าบางท่านยังไม่เครียร์ในเรื่องของขนาดงาน  นักออกแบบจะต้องคุยให้รู้เรื่องก่อนออกแบบ  เพราะเมื่อออกแบบไปแล้ว แล้วมาแก้ไขทีหลัง  จะทำให้เสียเวลา สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายไปโดยไม่จำเป็น   เช่นกรณีที่ออกแบบมาเป็น A5 แต่ spec จริงเป็น A4  การขยายขนาดจาก 100% เป็น 200% นั้น ทำให้คุณภาพของงานดรอปลงอย่างมากนะครับ  โดยเฉพาะภาพจำพวก JPEG

3. การกำหนดขนาดงาน  “จะต้องบวกพื้นที่การทำงานออกไปเสมอ“  เพื่อเผื่อตัดตก  ตัดตก คือการออกแบบงานให้เลยยื่นออกนอกเนื้อที่งาน  เพื่อที่จะได้ไม่เกิดขอบขาว เวลาโรงพิมพ์เจียนงานทิ้ง สิ่งนี้จำเป็นมาก ๆ นะครับ และนักออกแบบส่วนใหญ่ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ทำงานกับโรงพิมพ์มาก่อนจะไม่รู้  งานที่ไม่ได้เผื่อตัดตก  บางครั้งจะทำให้มีขอบขาว ๆ เกิดขึ้นเวลาพิมพ์งานจริง  โดยปกติแล้วทางโรงพิมพ์วัชรินทร์ พี.พี. จะแจ้งลูกค้าก่อนว่างานที่ทำมาไม่ได้เผื่อตัดตกไว้  โรงพิมพ์จะแก้โดยการขยายงานออกไปข้างละ 3mm (หรือประมาณ 1/8 นิ้ว) ทำให้ Artwork ที่ลูกค้าทำมานั้น ใหญ่เกินจริงไปราว ๆ 2%

4. ขั้นตอนการทำงานขั้นถัดไป  แยกตามโปรแกรมที่ใช้งานเลยครับ

การทำไฟล์งานส่งโรงพิมพ์ด้วยโปรแกรม Photoshop

Perma Link : http://www.wacharinprint.com/home/?p=437

การทำไฟล์งานส่งโรงพิมพ์ด้วยโปรแกรม Illustrator

Perma Link : http://www.wacharinprint.com/home/?p=426

การทำไฟล์งานส่งโรงพิมพ์ด้วยโปรแกรม InDesign

Perma Link : http://www.wacharinprint.com/home/?p=443

Tags:

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.