เกี่ยวกับโรงพิมพ์วัชรินทร์ พี.พี.

 

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2512 ดำเนินการผลิตและพิมพ์งาน ในสายงานต่าง ๆ ภายใต้นโยบายที่มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า  เรารับบริการงานพิมพ์ต่าง ๆ ด้วยคุณภาพมาตรฐานในราคาที่เหมาะสม เราติดตามงานพิมพ์ของลูกค้าทุกคนอย่างใกล้ชิดเสมอ  ด้วยประสบการณ์ด้านการพิมพ์ยาวนานกว่า 40 ปี  ทำให้เรามีลูกค้าในสถาบันการศึกษา  สำนักพิมพ์  เอเยนซี่  หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมากมาย โรงพิมพ์วัชรินทร์ เป็นมืออาชีพในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เราเลือกและแนะนำสิ่งที่เหมาะสมที่สุดให้แก่ลูกค้า ทั้งในด้านราคา คุณภาพ รวมถึง การใช้งาน เราจึงไม่ใช่แค่โรงพิมพ์ แต่เรายังเป็นที่ปรึกษาด้านสื่อสิ่งพิมพ์แก่ลูกค้าอีกด้วย

ปีพ.ศ. 2549  ห้างหุ้นส่วน โรงพิมพ์วัชรินทร์ พี.พี. จำกัด (Wacharin PP Printing LTD. Part.) ปรับเปลี่ยนโครงสร้างบริษัทใหม่  เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการ  ภายใต้นโยบายที่เน้นความพึงพอใจของลูกค้าเหมือนเดิม

บริษัทยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดในการรักษาฐานลูกค้าเดิม ขณะเดียวกันก็พยายามจะขยายตลาดออกไปสู่ฐานลูกค้าใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพมากขึ้น  ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา  บริษัทยังมีความมุ่งมั่นที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง เราทำการลงทุนในการก่อสร้างขยายโรงพิมพ์ เพื่อเตรียมพร้อมรับงานที่เพิ่มขึ้นทั้งภายนอกและภายใน  อยู่บริเวณถนนกาญจนาภิเษก  วงแหวนรอบนอกฝั่งตะวันตก  เพิ่มความคล่องตัวในการขนส่ง  กว้างขวางและอำนวยสะดวกสบายในการทำงานมากขึ้น  การก่อสร้างดำเนินการในช่วงต้นปี 2554 แล้วเสร็จกลางปี 2555  และได้ย้ายฐานการผลิตไปยังโรงงานแห่งใหม่เพื่อใช้งานเต็มรูปแบบแล้ว  และยังได้ลงทุนในเครื่องจักร  ทั้งซื้อเข้า  ยกเครื่องซ่อมบำรุง  เพื่อรองรับงานให้ออกได้ทันเวลาและมีคุณภาพ  นอกจากนี้  บริษัทได้มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการผลิต  เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้มากขึ้น  ลดต้นทุนในการผลิต  และบริหารทรัพยากรเครื่องจักร ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ด้วยการลงทุนอย่างต่อเนื่อง  วิสัยทัศน์ใหม่  และการบริหารจัดการแบบใหม่  โรงพิมพ์วัชรินทร์ พีพี มีความยินดีที่จะให้บริการแก่ท่าน เสมือนท่านเป็นหนึ่งในสมาชิกครอบครัว เพราะสำหรับเราแล้วความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า คือหัวใจของการทำงานและความทุ่มเทของเรา